Telc Sınav Tarihleri

Yeni Planlanan sınav tarihlerimiz.

05 Ekim 2021 Dolu

09 Kasım 2021

23 Kasım 2021

07 Aralık 2021

21 Aralık 2021

05 Ekim 2021 Dolu

19 Ekim 2021

09 Kasım 2021

23 Kasım 2021

07 Aralık 2021

21 Aralık 2021

06 Ekim 2021 Dolu

20 Ekim 2021 Dolu

21 Ekim 2021

10 Kasım 2021

24 Kasım 2021

08 Aralık 2021

22 Aralık 2021

06 Ekim 2021 Dolu

20 Ekim 2021 Dolu

21 Ekim 2021

10 Kasım 2021

24 Kasım 2021

08 Aralık 2021

22 Aralık 2021

05 Ekim 2021 Dolu

19 Ekim 2021

09 Kasım 2021

23 Kasım 2021

07 Aralık 2021

21 Aralık 2021

24-25 Eylül 2021